Go to content
Menu

Aktivní IT management

U našich klientů přebíráme odpovědnost za chod IT, a v některých případech doplňujeme i chybějící IT role v managementu společností.

Přesun odpovědnosti za chod IT na externího partnera přináší hned několik výhod: nižší provozní náklady, vyšší dostupnost a škálovatelnost služeb a v neposlední řadě vyšší odborné zázemí. Ve VGD Technologies posouváme služby IT outsourcingu na ještě vyšší úroveň, protože u našich klientů kompletně přebíráme odpovědnost za IT provoz. Za zákazníky tak neřešíme jen samotnou dodávku IT kapacit, ale zároveň ji i sami řídíme.

 

Proto každou spolupráci začínáme analýzou situace klienta a následně přípravou strategie, ve které řešíme přístup k jednotlivým oblastem IT. V rámci strategie řešíme zásadní témata, jako je provoz v cloudu vs. na vlastních serverech, a zároveň doporučujeme vhodný přístup k pořizování hardwaru, softwaru a optimalizaci licenčních nákladů. Díky této strategii dokážeme vyčíslit dlouhodobý finanční horizont IT provozu. Společně s vámi nastavíme mantinely spolupráce, ve kterých se poté budeme samostatně pohybovat.

Hledáte partnera v této oblasti?

Kontaktujte nás

Aktivní IT management s VGD Technologies

aim-uspora

Úspora nákladů

Zjednodušíme chod IT ve vaší společnosti. Navrhneme prověřené postupy ke snížení nákladů, zajistíme jejich nasazení a doporučíme nejefektivnější účtovací model.

aim-monitoring

Nastavení IT strategie

Před převzetím správy navrhneme dlouhodobou IT strategii zohledňující různé aspekty vašeho podnikání a zároveň ji připravíme pro vaše budoucí plány.

aim-devicemanagement

Kompletní správa zařízení a licencí

Provedeme celofiremní inventarizaci hardwaru i softwaru a zavedeme evidenci. Spravujeme IT sklady, vydáváme techniku a zajišťujeme schválení požadavků nadřízenými pracovníky.

aim-flexibilita

Flexibilní spolupráce

Připravíme pro vás balíček na míru. Poskytujeme vzdálenou podporu doplněnou o pravidelnou přítomnost servisní podpory ve vaší společnosti. Zároveň umíme rozšířit interní IT týmy.

Služby v této oblasti zajišťujeme například pro

kazdodenni-podpora

Každodenní podpora koncových uživatelů

Koncoví uživatelé mohou požádat o podporu prostřednictvím webového helpdesku, po e-mailu a telefonu, případně osobně v rámci přítomnosti specialisty ve vaší společnosti. V případě jednoduchých nebo urgentních požadavků se technik připojí k počítači vzdáleně, složitější úkoly pak řeší na místě. Při servisním zásahu náš specialista neřeší pouze samotný úkol, ale zároveň se uživatele dotazuje na celkovou funkčnost zařízení a případně navrhuje, či přímo řeší další úkoly.

Požadavky ve společnosti autorizuje odpovědná osoba. Schvalovací proces probíhá automatizovaně prostřednictvím helpdesku a zajišťuje nezbytný řád při objednávkách zařízení nebo instalaci různých aplikací.

Správa serverů, aplikací a vlastních nástrojů

Zajišťujeme proaktivní dohled a správu vlastních serverů, stále častěji však u našich klientů řešíme přesun aplikací do prostředí cloudu, které u většiny zákazníků vychází jako optimální možnost nejen z hlediska nákladů. Nejčastěji klientům pomáháme převést firemní e-mail, kalendář, úložiště dokumentů a další komunikační nástroje do prostředí Microsoft Office 365, které zároveň koncovým uživatelům přináší nejaktuálnější verze aplikací Office.

Administrujeme standardní aplikace i na míru konfigurované nebo vyvinuté nástroje. I u řady z nich se rovněž nabízí přesun z vlastní infrastruktury do cloudu, kde nejčastěji pracujeme se službou Microsoft Azure.

IMG_8942

Evidence zařízení a licencí

Zavádíme jednotné evidence počítačů, mobilních zařízení a softwarových licencí. Inventura typicky odhalí nevhodně namixovaný hardware, různé nástroje se stejným účelem, individuálně licencované nástroje, u kterých se přitom nabízí výhodnější hromadná licence, či zapomenutá předplatná. Na základě zpracované inventury předkládáme konkrétní doporučení. Evidenci udržujeme stále aktuální a doplňujeme ji o nová zařízení a licence. Zanášíme do ní rovněž informace o vydání nebo vrácení veškerých zařízení podložené předávacími protokoly.

Pracujeme se špičkovými technologiemi

ale umíme se přizpůsobit i těm, které už používáte

Microsoft Teams

05Jidi9HqQuegaS1lFvCADR-19.fit_scale.size_1028x578.v_1569892613

Sjednocení vnitropodnikové komunikace, projektové spolupráce, videokonferencí a centrem pro další aplikace.

Microsoft Office 365

office

Přesuneme váš firemní e-mail, kalendář, úložiště a další nástroje do prostředí cloudu. Nasazení Microsoft Office 365 výrazně snižuje nároky na správu, přináší pružné cenové plány podle počtu uživatelů a obsahuje vždy aktuální verze aplikací, jako je Word a Excel.

Microsoft Azure

azure

Služba Microsoft Azure je alternativou k provozování vlastních serverů. Veškeré aplikace umožňuje přenést do cloudu se 100% dostupností a extrémním důrazem na bezpečnost. Oproti vlastní infrastruktuře přináší téměř neomezené možnosti škálování, kdy v rámci minut můžete znásobit nebo naopak snížit potřebný výkon.

Související služby

Spojte se s námi

Ať hledáte partnera pro spolupráci, nebo řešení konkrétního problému, jste zde správně.

Kontaktujte nás