Go to content
Menu

Informační bezpečnost

Postaráme se o praktickou ochranu dat ve vaší společnosti i soulad s právními normami.

Informace jsou ve většině společností tou největší hodnotou, proto ve VGD Technologies děláme vše pro jejich ochranu. Obzvlášť citlivé je pak jakékoliv nakládání s osobními údaji, které je nyní s účinností GDPR pod větším dohledem a je spojené s rizikem vysokých pokut. Proto navrhujeme pravidla a vytváříme interní směrnice společnosti, aktivně předcházíme hrozbám a nastavujeme procesy pro nepřetržitou ochranu dat. Těmito aktivitami chráníme vaše obchodní tajemství a eliminujeme rizika spojená s nedostatky při zpracovávání osobních údajů.

Hledáte partnera v této oblasti?

Kontaktujte nás

Neprůstřelné zabezpečení s VGD Technologies

gdpr

GDPR teoreticky i prakticky

Připravíme vás na požadavky GDPR a dalších předpisů o ochraně osobních údajů v rovině vytvoření potřebné dokumentace i praktické implementace do procesů vaší společnosti.

gdpr-lifecycle

Životní cyklus dokumentů

Navrhneme procesy zpracování dokumentů a vdechneme jim život prostřednictvím DMS systémů – od uložení a omezení přístupu přes následné zpracování až po archivaci.

gdpr-security

Ochrana proti úniku dat

Ochráníme vaši síť před útokem zvenčí i zevnitř pomocí komplexních firewallů a pravidel, která se neustále zpřesňují na základě analýzy síťového provozu a globálních databází hrozeb.

gdpr-backup

Zálohování a obnovení dat

Dle vašich požadavků nastavíme zálohování dat buď v místě vaší společnosti, nebo v geograficky oddělené lokalitě. Pro případ ztráty dat připravíme potřebné procesy pro jejich obnovu – v podobě směrnic i konkrétního nastavení.

Služby v této oblasti zajišťujeme například pro

thumbnail

Praktická implementace GDPR

GDPR považujeme především za příležitost k zavedení procesu v často problematické oblasti zpracování a správy osobních údajů. Pomůžeme vám zmapovat veškeré osobní údaje a jejich tok v rámci společnosti, připravit kompletní dokumentaci a směrnice, které určují způsob práce s těmito daty a zpracovávání žádostí ze strany těch, o nichž jsou údaje vedeny. Potřebné změny pak promítneme do nastavení technologií.

Zabezpečení dat

Ochranu firemních dat pomáháme řešit z pohledu: oprávnění přístupu, klasifikace dokumentů a definice pravidel. V souhrnu lze říci, že nejstriktnější směrnice pro bezpečnost zavádíme u IT správců, kteří jsou v bezpečnostní hierarchii nejvýše a rozhodují o přístupech k citlivým informacím. Nicméně, většina úniků informací je dána prostým faktem, že společnosti často neřeší systematické omezení přístupů a k citlivým dokumentům se tak mohou dostat neoprávněné osoby. Pomáháme společnostem nastavit správu přístupů a případně ji rozšiřujeme o DMS (document management system), který definuje konkrétní procesy zpracování a automaticky omezuje přístupy podle typu a povahy dokumentů. 

Cíleným útokům – zvenčí i zevnitř společnosti – se dnes už nelze  bránit pouhou instalací firewallů, které monitorují síťový provoz a blokují podezřelé aktivity, využíváme nejefektivnější systémy komplexní ochrany spojené s identitou uživatele. Ztrátě a poškození dat předcházíme pravidelným zálohováním dat a zavedením procesů pro jejich obnovu (tzv. disaster recovery).

Související služby

Spojte se s námi

Ať hledáte partnera pro spolupráci, nebo řešení konkrétního problému, jste zde správně.

Kontaktujte nás