Go to content
Menu

Přesunem uživatelských identit a e-mailů do prostředí cloudu jsme umožnili efektivní spolupráci mezi Smartwings a ČSA.

V rámci dlouhodobého projektu slučování aerolinek Smartwings a ČSA, pro jehož IT část dodáváme manažerské i odborné kapacity, jsme zajistili migraci e-mailových schránek z lokálně provozovaného řešení do prostředí Microsoft Office 365. Přesun e-mailů, používaných zároveň pro přihlašování uživatelů do systémů obou společností, jsme v námi připravené IT strategii definovali jako první krok, který položil základy pro následné slučování procesů aerolinek a celkové zefektivnění společného provozu.

Stojíte před podobnou výzvou?

Kontaktujte nás

Manažerské shrnutí

logo

2 500 uživatelů

přesunuto do prostředí Office 365

logo

3 měsíce

trvání projektu

logo

Efektivní spolupráce

mezi týmy Smartwings a ČSA

logo

Silné zabezpečení

uvnitř Smartwings i vzájemné komunikace

Výzva

Naším úkolem bylo zajistit přesun 2500 uživatelů z lokálně provozovaného a verzí zastaralého řešení do prostředí Microsoft Office 365. Celý projekt jsme pečlivě naplánovali tak, aby nedošlo k omezení dostupnosti služeb a nezasáhl do chodu aerolinek.

Řešení

Samotnému přesunu e-mailů předcházela příprava detailního projektového plánu, ve kterém jsme definovali postup migrace v jednotlivých pobočkách a odděleních Smartwings dle již naplánovaných aktivit a předpokládaného vytížení. V prvním kroku jsme provedli kompletní nastavení Microsoft Office 365 s velkým důrazem na zabezpečení přístupu i samotné komunikace. Standardní přihlašování tak bylo rozšířeno o vícefaktorové ověření přes SMS kód nebo aplikaci v telefonu, čímž jsme výrazně snížili riziko neoprávněného přístupu k citlivým informacím Smartwings. Dle projektového plánu jsme postupně přesunuli schránky jednotlivých částí aerolinek do Microsoft Office 365 a s každým uživatelem provedli individuální nastavení, zaškolení a představili mu benefity, které tato změna přináší. 

Výsledek

Během tří měsíců jsme provedli kompletní migraci e-mailových schránek pro 2500 uživatelů ze zastaralého serveru do moderního a silně zabezpečeného prostředí Microsoft Office 365. Díky přesunu na tuto platformu jsme zvýšili efektivitu komunikace v rámci Smartwings a podpořili spolupráci mezi týmy Smartwings a ČSA, které již Office 365 používají. Sjednocením správy identity a komunikačních nástrojů jsme tak umožnili pokračující integraci obou společností. 

Související služby

Stojíte před podobnou výzvou?

Ať hledáte partnera pro spolupráci, nebo řešení konkrétního problému, jste zde správně.

Kontaktujte nás